Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
Header image header image 2  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier
 
 
 
Fietsen

Lauersmeergebied

Het Lauwersmeergebied is een Nationaal Park. Het heeft prachtige bossen, zandplaten, ruige graslanden, open water, uitgestrekte rietkragen en een unieke flora en fauna. Tot de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 was er in het gebied sprake van een getijdenlandschap met kwelders, zandplaten, geulen en slenken. Door de afsluiting is dit langzamerhand gaan veranderen, waardoor riet en struiken de kans krijgen om uit te groeien. Staatsbosbeheer heeft daarom Schotse hooglanders en konikpaarden in dit gebied geplaatst om het open te houden en om bosvorming tegen te gaan.

 

 De Fietsroute

Deze fietsroute begint bij Camping Lauwersoog/Restaurant De Reiziger in Lauwersoog. Hier kunt u fietsen huren. We gaan linksaf het fietspad op die langs de Strandweg loopt. We blijven dit fietspad volgen tot aan de dijk en het kruispunt. Vóór het kruispunt gaan we rechtsaf het fietspad op, welke voert over houten bruggetjes en door het Lauwersoogbos.

Bij de driesprong van fietspaden gaan we linksaf. We zien in dit gebied veel konijntjes. Ook vinden we hier de rietorchis, de breedbladige orchis, de gevlekte orchis, de moeraswespen orchis en de vleeskleurige orchis. Andere planten die hier gevonden kunnen worden zijn de duizendguldenkruid, cichorei, parnassia, kruipwilg, duindoorn en vogelwikke. In deze omgeving zijn ook veel vlinders te ontdekken, zoals de atalanta, het icarusblauwtje en de distelvlinder. Verder bevinden zich hier veel broedvogels., reeën, vossen, hazen en hermelijnen.

We gaan linksaf de hoge houten brug over. Bij deze brug moeten we wel voorzichtig zijn, want hij is erg steil. We fietsen verder over het fietspad en gaan bij de dijk rechtsaf. Bij de bocht in de dijk zien we een weg de dijk oplopen. We fietsen de dijk op en genieten van het mooie weidse uitzicht over het wad. We fietsen de dijk weer af en steken meteen de weg over en gaan het fietspad in. We blijven dit fietspad volgen, welke over gaat in een tweesporenpad. We steken de zandweg over en fietsen tussen kleine meertjes door.

Na de afsluiting van het Lauwersmeer schenen er nog drie vrouwtjeszeehonden in het gebied rond te zwemmen. Omdat het wel leuk was om zeehonden in dit nieuwe meer te hebben en te houden, werd besloten om te kijken of de vrouwtjes jongen konden krijgen. Daarvoor was echter een mannetjeszeehond nodig. Er werd een vrijwilliger gevonden in dierenpark Wassenaar. Deze mannetjeszeehond, welke naar de naam Jeroen luisterde, wist eigenlijk niet precies wat hij in dit nieuwe meer moest doen en zwom van schrik de verkeerde kant op. Toen hij de vrouwtjes ten slotte had gevonden, keek hij ze niet aan... Hij is het beton van de dijk opgeklommen en spoorloos verdwenen.

We steken nog een zandweg over en zien aan onze linkerhand een kijkhut. Vanuit deze kijkhut hebben we een prachtig overzicht over het heuvelachtige natuurgebied met zijn meren, vogels, paden en bossages. We steken weer een zandweg over en volgen het fietspad. Bij paddestoel nr. 24720 gaan we linksaf. Aan onze rechterhand zien we het 'dorp' Marnehuizen. Dit is geen echt dorp, maar een oefenterrein van het leger.

Aangekomen bij paddestoel 24721 volgen we het fietspad, welke langs het water loopt naar Vierhuizen. We klimmen over de dijk, waarop een monument staat ter ere van de inpoldering van de Westpolder en aan de aanleg van één van de twee uitwateringsduikers in de zeedijk. De Westpolder dateert uit 1875. De inpoldering is geregeld door de kustboeren. Twee jaar later sloeg een zware storm echter gaten in de nieuwe dijk, waarbij 14 mensen verdronken.

Bij de verharde weg gaan we eerst linksaf en daarna rechts. Dit is de Menneweersterweg. Bij de kruising gaan we rechtdoor. Aan het einde van de weg gaan we rechtsaf. We steken de N361 over en fietsen langs boerderij Menneweer. We nemen de eerste weg rechts richting Vierhuizen. Dit is de Hoofdstraat. In Vierhuizen gaan we rechtdoor.

Bij de kruising gaan we linksaf het fietspad op. We fietsen voor de Willem Lodewijkkazerne langs. Bij het tweede informatiebord aan onze linkerhand gaan we linksaf het fietspad op. We fietsen langs het Marnekinderenbos en houden bij de splitsing links aan.

Dit fietspad blijven we steeds maar volgens. We komen langs bungalowpark Suyderoogh en gaan bij de eerstvolgende driesprong linksaf. Bij de verharde weg gaan we rechtsaf en na het bordje De Rug gaan we linksaf. We blijven links aanhouden en fietsen dus langs het water. Waar het fietspad afbuigt naar rechts gaan we linksaf. We steken de weg over en volgen het fietspad. Over het houten bruggetje gaan we rechtsaf. We fietsen Lauwersoog binnen en zijn weldra weer aangekomen bij Camping Lauwersmeer/Restaurant De Reiziger.

 

veel fiets plezierFietsen

catch and release, matt simons - lyrics

 

 
    nieuwsbrieven volgen ?