Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
 
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
De Notaris

Een notaris is een rechtskundig geschoolde adviseur, die juridische diensten verleent aan personen of bedrijven en instellingen. Een advocaat behartigt primair de belangen van zijn cliënt. Anders dan (bijvoorbeeld) de notaris, is de advocaat per definitie partijdig.

Deze belangenbehartiging kan zowel in als buiten rechte zijn: zo kan een notaris zijn cliënt bijvoorbeeld adviseren bij het opstellen van een contract, maar een advocaat kan zijn cliënt ook bijstaan in een gerechtelijke procedure. Bij dat laatste dient te worden gedacht aan zowel bijstand in civiele en bestuursrechtelijke procedures als aan bijstand in strafzaken.

Ook wordt er nogal wat van u gevraagd als u in aanmerking wilt komen voor gefinancierde rechtshulp; u moet allerlei gegevens verstrekken. En dat niet alleen op het stadhuis maar ook nog eens bij de advocaat. De VSAN kent als doelstellingen onder meer het behartigen van de belangen van haar leden en het versterken en verdedigen van de belangen van kwetsbare groepen in de samenleving.

 

De notaris kan u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld:

Echtscheiding;
Scheidingsbemiddeling;
Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
Alimentatiezaken;
Verdeling pensioenaanspraken;
Adoptie en stiefouderschap;
Erkenning/ontkenning vaderschap;
Bewind, mentorschap en curatele;
Boedelverdeling;
Huwelijkse voorwaarden;
Erfrecht;
Naamswijziging 
 

 

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

    nieuwsbrieven volgen ? >