Advocaat Advocaten advocaten emmen advocaat no cure no pay advocaten apeldoorn advocaat ambtenarenrecht advocaat ontslag advocaat opleiding advocaat scheiding advocaten arbeidsrecht advocaat gratis advocaat van onvermogen advocaat apeldoorn advocaten strafrecht advocaat vreemdelingenrecht advocaten kantoor advocaten echtscheiding advocaat advocaat salaris juridische dienstverlening juridisch advies Scheiding Echtscheiding onderneming akte advocatuur notariaat notaris notarieel recht wetgeving contract overeenkomst arbeidsrecht Advocaat Advocaten advocaten emmen advocaat no cure no pay advocaten apeldoorn advocaat ambtenarenrecht advocaat ontslag advocaat opleiding advocaat scheiding advocaten arbeidsrecht advocaat gratis advocaat van onvermogen advocaat apeldoorn advocaten strafrecht advocaat vreemdelingenrecht advocaten kantoor advocaten echtscheiding advocaat advocaat salaris juridische dienstverlening juridisch advies Scheiding Echtscheiding onderneming akte advocatuur notariaat notaris notarieel recht wetgeving contract overeenkomst arbeidsrecht  
xyx

 
 
Advocaat

Een advocaat is een rechtskundig geschoolde adviseur, die juridische diensten verleent aan personen of bedrijven en instellingen. Een advocaat behartigt primair de belangen van zijn cliënt. Anders dan (bijvoorbeeld) de notaris, is de advocaat per definitie partijdig.

Deze belangenbehartiging kan zowel in als buiten rechte zijn: zo kan een advocaat zijn cliënt bijvoorbeeld adviseren bij het opstellen van een contract, maar een advocaat kan zijn cliënt ook bijstaan in een gerechtelijke procedure. Bij dat laatste dient te worden gedacht aan zowel bijstand in civiele en bestuursrechtelijke procedures als aan bijstand in strafzaken.

Ook wordt er nogal wat van u gevraagd als u in aanmerking wilt komen voor gefinancierde rechtshulp; u moet allerlei gegevens verstrekken. En dat niet alleen op het stadhuis maar ook nog eens bij de advocaat. De VSAN kent als doelstellingen onder meer het behartigen van de belangen van haar leden en het versterken en verdedigen van de belangen van kwetsbare groepen in de samenleving.

 

Advocaten kunnen u bijstaan bij juridische zaken die betrekking hebben op het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld:

Echtscheiding;
Scheidingsbemiddeling;
Gezag, omgangsregeling en ondertoezichtstelling;
Alimentatiezaken;
Verdeling pensioenaanspraken;
Adoptie en stiefouderschap;
Erkenning/ontkenning vaderschap;
Bewind, mentorschap en curatele;
Boedelverdeling;
Huwelijkse voorwaarden;
Erfrecht;
Naamswijziging 
 


Advertentie

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

   

 

 

 

 

 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland