Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
Header image header image 2  
Freeline skates DE RAGE VAN 2015 !!!! klik hier
 
 
 
Aansprakelijkheid werkgever

Zorgplicht werkgever.
Een werkgever moet zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Hij moet zich houden aan de Arbo-wetgeving, veiligheidsrisico's binnen het bedrijf inventariseren, instructies geven en toezicht houden op de naleving van de regels. Zo moet een werkgever maatregelen nemen om te voorkomen dat werknemers door computerwerk een muisarm oplopen of door overwerk een burn-out krijgen. Wanneer een werkgever zich niet aan zijn zorgplicht houdt en een werknemer lijdt schade door een bedrijfsongeval of beroepsziekte, dan kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade. Alleen in het geval dat de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer, is de werkgever niet aansprakelijk.

Uitzendkrachten

Bij uitzendwerk ligt de situatie ingewikkelder. In eerste instantie is het inlenend bedrijf aansprakelijk voor letsel dat een uitzendkracht tijdens het werk heeft opgelopen. Zo heeft een onervaren uitzendkracht die zijn arm verwondde aan een gevaarlijke machine, de inlener aansprakelijk gesteld voor zijn letselschade. 

Onder omstandigheden kan ook een uitzendbureau aansprakelijk gesteld worden. Zo raakte een vrachtwagenchauffeur die op uitzendbasis voor een transportonderneming werkte, betrokken bij een verkeersongeval. Het uitzendbureau had toen de man moeten vertellen dat hij het transportbedrijf aansprakelijk kon stellen. Hij liep aanvulling op zijn WAO-uitkering mis omdat hij dit niet wist en het transportbedrijf niet aansprakelijk had gesteld. In dit geval kan de chauffeur van het uitzendbureau schadevergoeding eisen. 

 

 
 

Whiplash

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

 

 

 

 

 
    nieuwsbrieven volgen ?