Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
Header image header image 2  
Freeline skates DE RAGE VAN 2015 !!!! klik hier
 
 
 
Smartegeld uitkeringen

Op intenet heb ik de volgende voorbeelden van uitkeringen gevonden.
Let wel, elk ongeval is een ongeval op zich.

Whiplash na achteropaanrijding € 100.000,-
Een werkloze kok overkomt een achteropaanrijding waardoor hij een whiplash oploopt. De tegenpartij erkent aansprakelijkheid, maar vindt dat er geen schade is omdat hij reeds werkloos is. Men biedt uiteindelijk € 5000,-. Na de noodzakelijke onderzoeken weet de de ingeschakelde letselschadeadvocaat na stevig onderhandelen de zaak te regelen door betaling van een bedrag van € 100.000,-.

FBTO bood € 74.873,00. FBTO betaalde € 196.151,00.
Cliënte (geboren 13 november 1957) was betrokken bij een kop-staartbotsing. Letsel: whiplashtrauma; daarnaast was sprake van verwerkingsproblematiek. Over de hoogte van het smartengeld bleek in de onderhandelingen met de verzekeraar al heel snel overeenstemming te bestaan. Datzelfde gold voor de kosten die gemaakt moesten gaan worden voor de toekomstige huishoudelijke hulp. De cliënte was meewerkend echtgenote in de winkel van haar man. Door het ongeval verloor zij haar inkomen. Ook in dit dossier bleek, dat aanvankelijk verschillend kan worden gedacht over de vraag hoe dat verlies aan inkomen dient te worden gewaardeerd. De LSA presenteerde op een creatieve manier alternatieve scenario’s aan FBTO. Berekeningen van het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL) ondersteunden die scenario’s. FBTO verhoogde tijdens de onderhandelingen op basis van de aangeleverde informatie haar schikkingaanbod naar € 196.151,00

Val in tuincentrum € 10.000,-
Een oudere mevrouw komt in een tuincentrum ten val waardoor zij tijdelijk letsel oploopt. De verzekeraar wil de zaak niet in behandeling nemen. Zij schakelt een LSA in. Reeds na enkele brieven weet de ingeschakelde letselschadeadvocaat een uitkering te regelen van € 10.000,-.

Scooterongeval Centraal Beheer bood € 2.000,00.
Centraal Beheer betaalde € 35.000,00. De cliënte (geboren 23 oktober 1979) was passagier op een snorscooter en raakte betrokken bij een verkeersongeval. Letsel: gebroken been, hersenschudding, schaafwonden aan gezicht en schouder en een afgebroken stukje tand. De cliënte was leerling gastvrouw in de horeca. De blijvende schouderklachten noodzaakten haar zich om te laten scholen naar een andere functie. Door het ongeval kwam zij twee jaar later dan gepland op de arbeidsmarkt. De cliënte leed dus een verlies aan verdienvermogen. Maar Centraal Beheer zag aanvankelijk geen enkel causaal verband. Zij kreeg een aanbod van € 2.000,00.een LSA heeft ‘met Apeldoorn gebeld’. De onderhandelingen die daaruit voortvloeiden, resulteerden in een schikking van € 35.000,00.  

Nog maar halve dagen werken door whiplash € 160.000,-
Een 55-jarige accountant raakt betrokken bij een ongeval waarbij hij een whiplash oploopt. Hij kan nog slechts halve dagen werken. De verzekeraar betwijfelt dit. Y schakelt een LSA in. Y wordt daarna in de gelegenheid gesteld een eigen advieskantoor te beginnen waar hij in zijn eigen tempo kan werken. Hij krijgt een vergoeding van € 160.000,- als startkapitaal.

Letsel: verbrijzelde voet
Vijf jaar geleden wilde hij tijdens sloopwerkzaamheden via een trap naar beneden gaan. Maar een collega had deze trap niet verankerd.
Deze zaak zou na vijf jaar zijn verjaard. Uit onderzoek bleek, dat nog twee dagen resteerden voordat verjaring plaats zou vinden. Een LSA stuurde daarom op voorhand een aansprakelijkstelling aan de werkgever. Twee maanden later bleek, dat de verzekeraar van de werkgever niet bereid was om vrijwillig de aansprakelijkheid te erkennen. De LSA besloot om een effectieve procedure te voeren voor de kantonrechter. Acht maanden later stelde die de aansprakelijkheid van de werkgever in rechte vast.

Axa werd voor de keus gesteld om de schade vervolgens binnen drie maanden metde LSA te regelen. Als tussen beide partijen geen overeenstemming zou worden bereikt, was de LSA voornemens om een schadestaatprocedure te starten.

Axa koos voor de eerste optie. Het informatieve telefoontje van de cliënt leverde hem een uitkering op van € 98.000,00.

Mede-eigenaresse sportschool met whiplash € 156.000,-
Een mede-eigenaresse van een goed lopende sportschool loopt door een ongeval een ernstige whiplash op. Aanvankelijk laat zij zich bijstaan door haar rechtsbijstandverzekeraar. Deze adviseert haar na 'langdurig' onderhandelen met de WA-verzekeraar akkoord te gaan met € 36.500,-. Zij kan zich hiermee niet verenigen en schakelt een LSA in. Een hierbij aangesloten advocaat regelt haar zaak tenslotte voor € 156.000,-  

 
 

Whiplash

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

 

 

 

 

 
    nieuwsbrieven volgen ?