Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
Header image header image 2  
Freeline skates DE RAGE VAN 2015 !!!! klik hier

 
 
De Warenmarkt


De warenmarkt is de bekendste vorm van ambulante handel in Nederland. Een warenmarkt is in principe een verzameling van kramen, verkoopwagens en grondplaatsen van waaruit de toegelaten kooplieden detailhandel verkopen. Men spreekt echter pas van een markt als deze met vaste regelmaat op een bepaalde dag, plaats en op vastgestelde uren gehouden wordt. Bovendien moet een gemeentelijke markt zijn ingesteld naar een gemeenteraads besluit. Voor de markt zijn bijna altijd een marktverordening en een marktreglement van kracht. Officiële warenmarkten moeten niet verward worden met feestmarkten, vlooienmarkten of braderieën, die al dan niet worden georganiseerd door particulieren. Het verschil zit hem in het feit dat alleen warenmarkten via een gemeenteraadsbesluit zijn ingesteld en opereren onder een marktverordening van de gemeente.

De verschillende soorten markten
De meeste markten vinden in de openbare lucht plaats, veelal op pleinen of in brede straten in het centrum van gemeenten. Warenmarkten worden vaak onderscheiden in dagmarkten en weekmarkten. Dagmarkten zijn markten die minimaal 4 dagen per week op eenzelfde locatie worden gehouden, terwijl weekmarkten eens per week plaatsvinden. Er kan ook onderscheid worden gemaakt tussen centrummarkten en wijkmarkten. Centrummarkten zijn vrijwel altijd in de binnensteden gelokaliseerd en bieden een breed en gespecialiseerd assortiment. Naast een lokale hebben ze bovendien een regionale functie. Daarnaast hebben centrummarkten een evenement functie voor de binnenstad. Wijkmarkten zijn vaak in de nabijheid van buurtwinkelcentra gelokaliseerd, hebben een sterk lokale functie en zitten vlakbij de consument. De warenmarkt heeft een verzorgende en recreatieve functie, zorgt voor een (tijdelijke) verbreding van het voorzieningenaanbod, verlevendigt het stadsbeeld en vergroot de aantrekkingskracht van een gemeente. We kunnen dus zeggen dat de warenmarkt een belangrijke economische en maatschappelijke functie vervult.Braderieen

catch and release, matt simons - lyrics

 

 
    nieuwsbrieven volgen ?