Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
Header image  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
kinderopvang

Welke vormen van kinderopvang zijn er ?

Onder kinderopvang verstaat de Wet kinderopvang het ‘bedrijfsmatig’ opvangen (en het mede opvoeden) van kinderen. De volgende vormen van kinderopvang vallen onder de wet.

Dagopvang
Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende een of meer dagdelen per week het hele jaar door kunnen worden opgevangen.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 vóór en na schooltijd en in de vakanties, tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

Gastouderopvang
Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Innovatieve gastouderopvang
Sinds april 2005 is een nieuwe vorm van gastouderopvang mogelijk: innovatieve gastouderopvang. Deze vorm is gebaseerd op het experimenteerartikel in de Wet kinderopvang. Wat houdt het in?

De gastouder mag 6 ‘niet eigen’ kinderen opvangen.
Ook mag gastouderopvang op het woonadres (erf) van de gastouder of de vraagouder plaatsvinden.
Ouderparticipatiecrèches
Ook ouderparticipatiecrèches, waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt, vallen onder de Wet kinderopvang. Ze zijn vrijgesteld van de verplichting een oudercommissie te hebben. Alle overige kwaliteitseisen gelden wel.

Niet in de wet...
De Wet kinderopvang gaat nadrukkelijk niet over vrienden-/familiediensten, een au pair of een incidentele oppas (de zogenaamde informele kinderopvang). Peuterspeelzalen en het ‘overblijven’ van schoolgaande kinderen vallen ook niet onder de wet.

De reikwijdte van de Wet kinderopvang is opvang voor kinderen tot het einde van het basisonderwijs. Opvang voor oudere kinderen (Tieneropvang) valt er niet onder.

 

 
 

Advertentie

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

    nieuwsbrieven volgen ?