Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
kinderopvang opvang kinderdagverblijf buitenschoolse naschoolse opvang peuterspeelzaal dagopvang kinderen gastouderbureau gastouderopvang kindercentrum crèche overblijven opvang creche kinderopvangonline opleiding kinderdagverblijf tussenschoolse opvang management kinderopvang kinderopvang rijswijk inrichting kinderdagverblijf gezin vakantie kinder opvang hypotheek opvang polis kinderopvang den bosch werken in kinderopvang kinderopvang vergoeding kinderopvang nederland kinderopvang aan huis opvang eindhoven kinderopvang spw kinderopvang humanitas kinderopvang kinderdagverblijf den haag kinderopvang zoetermeer kinderopvang thuis kinderdagverblijf den bosch gastouder gastouders oppas kinderoppas tarieven gastouderbureau babysit kinderopvang advertenties advertentie pgb oppas oppassen  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
Toeslag voor kinderopvang

U kunt de opvang van uw kinderen op verschillende manieren regelen. Als u kinderopvangtoeslag wilt ontvangen, is het wel belangrijk dat u nagaat of het kindercentrum of het gastouderbureau geregistreerd staat. Dat wil zeggen dat het kindercentrum of gastouderbureau ingeschreven moet staan bij de gemeente. U kunt een kopie van de registratie opvragen bij de kinderopvangorganisatie.
De volgende vormen van kinderopvang vallen onder de Wet kinderopvang.

Dagopvang
Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van nul tot vier jaar gedurende één of meer dagdelen per week het hele jaar door kunnen worden opgevangen.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van vier tot twaalf jaar vóór en na schooltijd en in de vakanties tot het moment waarop ze de basisschool verlaten.
Gastouderopvang

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Innovatieve gastouderopvang
Dit is een nieuwe vorm van gastouderopvang. De gastouder mag in dit geval zes ‘niet eigen’ kinderen opvangen.

Ouderparticipatiecrèches
Ook ouderparticipatiecrèches, waarin een groep ouders beurtelings hun eigen kinderen opvangt, vallen onder de Wet kinderopvang. Ze zijn vrijgesteld van de verplichting een oudercommissie te hebben. Alle overige kwaliteitseisen gelden wel. 

Niet in de wet...
De Wet kinderopvang gaat nadrukkelijk niet over vrienden-/familiediensten, een au pair of een incidentele oppas (de zogenaamde informele kinderopvang). Peuterspeelzalen en het ‘overblijven’ van schoolgaande kinderen vallen ook niet onder de wet.    

lees hier meer over de toeslagen

 
 

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

    nieuwsbrieven volgen ?