Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
Header image  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
Wanneer vraagt u de toeslag aan

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag moet u de volgende zes stappen zetten:
Stap 1: Vraag een offerte van een kindercentrum of gastouderbureau.
Stap 2:
Spreek met uw kinderopvangorganisatie de betalingswijze af.
Stap 3:
Ga na hoe hoog de bijdrage is van uw werkgever en die van uw partner, of in bijzondere gevallen hoe hoog de bijdrage is van de gemeente of het UWV.
Stap 4:
Verzamel de gegevens over uw (gezins)inkomen.
Stap 5:
Download het aanvraagprogramma van de Belastingdienst of vraag het aanvraagformulier aan bij Belastingdienst/Toeslagen, telefoon: 0800 – 0543.
Stap 6:
Zorg ervoor dat uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de eerste gewenste maandelijkse betaling bij Belastingdienst/Toeslagen is.
U vraagt de overheidsbijdrage eenmaal per kalenderjaar aan bij een apart onderdeel van de Belastingdienst: Belastingdienst/Toeslagen. De Belastingdienst verwerkt uw aanvraag en controleert of u voor de toeslag in aanmerking komt. Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de toeslag in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over. Maximaal 8 weken na het indienen van uw aanvraag start de betaling.
U kunt met uw kindercentrum, gastouderbureau, tussenpersoon of bemiddelaar afspreken dat de Belastingdienst de toeslag direct aan één van hen overmaakt.

U kunt er ook voor kiezen de toeslag na afloop van een jaar aan te vragen. Dit kunt u doen als u bijvoorbeeld verwacht dat er gedurende het jaar veel wijzigingen optreden in uw persoonlijke financiële situatie of in het gebruik van de opvang. Als achteraf namelijk blijkt dat de ontvangen toeslag te hoog is geweest, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen, inclusief de verschuldigde rente.
Kinderopvangtoeslag voor 2006 kunt u uiterlijk tot 1 april 2007 aanvragen.
Tussentijdse wijzigingen kunt u doorgeven aan de Belastingdienst. U doet dit met het aanvraagprogramma of met een wijzigingsformulier dat staat op de website over toeslagen.
Definitieve toekenning
De hoogte van de toeslag wordt gebaseerd op schattingen voor het volgende jaar van uw (gezins)inkomen. Deze hebt u op het aanvraagformulier aangegeven. Na afloop van een jaar beschikt u over de definitieve gegevens, zoals het toetsingsinkomen, de gemaakte kosten en de werkgeversbijdragen. U doet hiervan opgaaf bij de Belastingdienst en dan vindt eventueel verrekening plaats.

 

 
 

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

    nieuwsbrieven volgen ?