Header image header image 2  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier
 
 
 
Ontruimings oefening

 


Achttien van de dertig onderzochte speeltuinen hebben nog nooit een ontruimingsoefening gedaan, vier konden niet aangeven wanneer de laatste oefening heeft plaatsgevonden. In acht speeltuinen bleken de vluchtdeuren moeilijk te openen of zaten deze zelfs op slot. Een ondernemer maakte het erg bont door 400 kinderen te laten spelen in een ruimte die plaats bood aan maximaal 200 kinderen.
Volgens de Recron, de brancheorganisatie van recreatieondernemers, stemmen de conclusies van de VROM Inspectie tot nadenken. ,,Deze sector is al een tijdje in opkomst, en er blijkt nogal wat mis te zijn'', zegt Martin Maassen van Recron. ,,Wij willen zo snel mogelijk aan de slag met een keurmerk. Alleen wie voldoet aan alle eisen op het gebied van onder meer de brandveiligheid, komt daarvoor in aanmerking''.
In september gaan de ondernemers in de overdekte speeltuinenbranche praten over de invulling van het keurmerk. De gemeenten kondigden ook aan dat ze snel actie zullen ondernemen om het toezicht op de overdekte speeltuinen te verbeteren. ,,Het moet beter'', aldus een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

 

 

.

 
 

Overdekte speeltuin

catch and release, matt simons - lyrics

 

 
    nieuwsbrieven volgen ?