Header image header image 2  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier
 
 
 
Vaak onveilig

Overdekte speeltuinen blijken vaak een loopje te nemen met de bouw- en (brand)veiligheidsvoorschriften. Dat blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd door de VROM Inspectie en dat woensdag openbaar werd gemaakt.


Overdekte speeltuinen voldoen vaak niet aan bouw- en veiligheidsvoorschriften.

De onderzoekers bezochten dertig van de honderd overdekte speelplaatsen die Nederland nu telt. Alle onderzochte speelplaatsen worden achterin het rapport opgesomd, maar de opstellers onthullen niet wie de grootste boosdoeners zijn.
In totaal werden er 276 tekortkomingen aangetroffen. Achttien speeltuinen hebben nog nooit een ontruimingsoefening gedaan, vier konden niet aangeven wanneer de laatste oefening heeft plaatsgevonden. Negen speeltuinen beschikken niet over een ontruimingsplan dat door de brandweer is goedgekeurd.
“Eén speeltuin had een bijzondere opvatting over veilig vluchten”, aldus de opstellers van het rapport. “De vluchtroutes vanaf de tweede verdieping waren namelijk alleen geschikt voor atletische kinderen en kinderen zonder hoogtevrees. Bij één vluchtroute moesten ze springen vanaf de eerste verdieping en bij de andere moesten ze 4 meter naar beneden glijden over een damwandprofiel.”
In 2005 besloot de inspectie tot het onderzoek, naar aanleiding van een controle waarbij het ernstig mis bleek in een grote indoorspeeltuin. Nooduitgangen bleken afgesloten, vluchtroutes deugden niet, er waren brandbare materialen gebruikt in de hal en in geval van brand zou het vuur te snel om zich heen kunnen grijpen.
Inspecteurs troffen in het grote onderzoek veel zaken aan die niet door de beugel kunnen. De VROM Inspectie benadrukt echter dat niet iedere overtreding gelijk leidt tot een (brand)gevaarlijke situatie. “Het betekent wel dat op onderdelen verbeteringen nodig zijn om aan het wettelijk verplichte minimumniveau te voldoen”, schrijven de rapporteurs. In een speeltuin was zoveel mis, dat direct ingrijpen door de gemeente noodzakelijk werd geacht door de inspectie.

 

 

.

 
 

Overdekte speeltuin

catch and release, matt simons - lyrics

 

 
    nieuwsbrieven volgen ?