Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
 
Freeline skates DE RAGE VAN 2015 !!!! klik hier

 
 
Tips en trucs

 

 Denk aan drie slimme shots en niet aan twee ‘risky’ shots
Je moet niet automatisch naar je driver grijpen juist omdat er ‘Par 5’ op de kaart staat. Te veel golfers stappen op de tee met de bedoeling hun verste bal te slaan. Dit brengt hen meestal in de problemen. Ze hebben dan problemen om par te maken en dit vooraleer we gestart zijn. Meeste amateurs willen niks van de verstandige optie weten maar eigenlijk.... Als je er over nadenkt zijn de Par5’s meestal de gemakkelijke holes. Ga ervan uit dan wanneer je twee keer 180 meter slaat (meestal niet meer dan een 3wood) je derde slag met een kort tot middenijzer kan geslagen worden. Lijkt gemakkelijk en dat is het ook. De meeste spelers brengen zichzelf in de problemen vanaf het T-shot. Geef jezelf een kans om te scoren – speel de par 5’s verstandig.

 

Besteed genoeg aandacht aan je slag naar de green
80 meter is een populaire afstand voor de pro’s om met een wedge naar de green te slaan. Als amateur moet je hier ook meer aandacht aan besteden en op zijn minst moet je proberen om je minst favoriete shots te vermijden. Dit klinkt logisch maar wordt gemakkelijk vergeten. Er is geen regel die je vertelt met welke club je die laatste slag moet slaan als die club je maar een goede positie op de green geeft. Het is dan ook belangrijk dat je je voor 100 procent concentreert op je tweede slag die je in de goede positie moet brengen.

Chippen is eigenlijk het verlengde van putten
Voor de meeste chip-shots kun je gebruik maken van de techniek van je putten. Tijdens zeer korte chips, vlakbij de green, kan je zelfs gebuik maken van je putting-grip. Door die vaste grip behoud je meer controle. De bal zal toch de lucht ingaan omwille van de loft in de club en de snelheid van het clubhoofd. Daarvoor moet je wel zonder aarzeling slaan. Je moet er ook voor zorgen dat dit geberurd zonder divots uit het gras te slaan. Hoe verder de chip van de green af is, hoe losser de polsen gaan bewegen.

Gebruik de gehele breedte van de Tee
Het is altijd een goed idee om een kijkje te nemen van beide zijden van de teebox. Op die manier kan je inschatten of de ene kant je een beter zicht op de hole geeft dan de andere kant. Van de ene kant kan bvb een boom je zicht op de fairway wat belemmeren, waarbij het van de andere kant een gemakkelijker shot lijkt. Deze taktiek kan ook helpen wanneer er problemen aan een bepaalde kant van de fairway zijn. Bvb er is water aan de rechterkant van de fairway. Tee de bal op aan de rechterkant van de teebox – speel je bal naar de linkerkant met een fade. De bal komt dan automatisch in het midden van de fairway en je speelt weg van de problemen.

Verder slaan uit de rough
Een lange bal uit de rough slaan met een ijzer is niet evident want uw club kan verstrengelen in het lange gras, waardoor het clubhoofd zal sluiten met een hook tot gevolg. Het gebruik van een houten met veel loft is al iets gemakkelijker. Het is ook aangewezen om geen normale swing uit te voeren omdat de vlakke swingbaan tot gevolg heeft dat er teveel gras tussen de club en de bal genomen wordt. Als je echter uw club een 5-tal centimeter lager vasthoudt dan verkort je de straal van uw swing. Hierdoor wordt er minder gras meegenomen waardoor je een beter contact met de bal zal hebben. De bal zal hierdoor extra hoog en ver gaan.

Wat is het principe van een sand-wedge?
Om een goede bunkerspeler te worden is het van belang om te begrijpen hoe een sand-wedge ontworpen is. Wanneer je deze club op een vlak oppervlak zet en het clubhoofd frontaal bekijkt, dan zie je dat het voorste deel van de onderkant van de club de grond niet raakt. Dit is het principe zoals we kennen bij een ski. Door dit voorste schuine vlakje zal de club door het zand snijden zonder zichzelf in het zand te graven. Wanneer je de club een beetje open zet, zoals gebruikelijk is bij bunkerslagen, versterk je nog dit effect. Wanneer de bal echter diep in het zand ligt, is het wel noodzakelijk zijn om met de club in het zand te graven on de bal eruit te slaan. Daarvoor moet je de club schuin houden door je handen naar voor te brengen of door als het ware op de club te gaan leunen. Nu zal het voorste schuine vlak parallel zijn met het zand. Hierdoor laat je dus het ski-effect verdwijnen en kun je met de sand-wedge onder de bal ‘graven’.

Spelen tussen bomen

De beste manier om uw gemiddeld resultaat te verbeteren is het vermijden van slechte slagen. Toch zal elke golfer regelmatig in moeilijke situaties terechtkomen, zoals bijvoorbeeld tussen de bomen. In dat geval is het belangrijkste ervoor te zorgen dat je met de volgende slag terug op de fairway terecht komt. Als je vanonder bomen een lage bal moet slaan moet je ook een aantal technische aanpassingen doen: je moet de bal meer achteruit plaatsen, je handen meer naar voor houden en als het ware leunen op uw club. Dit geeft een kortere swing en een lagere balvlucht tot gevolg. Ten slotte is ook de juiste clubkeuze van het grootste belang. Als je bijvoorbeeld denkt dat je de slag kan uitvoeren met een ijzer 5, neem dan voor alle zekerheid een ijzer 6. Als je er op die manier telkens in slaagt om na één slag terug de fairway te bereiken, zul je ongetwijfeld op het einde van de ronde een beter golfresultaat behaald hebben

 

 

 
 

Advertentie

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

    nieuwsbrieven volgen ? \