Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noordholland Noordbrabant Overijssel Utrecht Zeeland Zuidholland
 
Freeline skates DE RAGE VAN 2015 !!!! klik hier

Wat is overgewicht

Wat is overgewicht?
Het aantal mensen met overgewicht neemt al enkele tientallen jaren dramatisch toe. Maar hoe ontstaat het en wanneer spreekt men van overgewicht?
Wanneer u via de voeding meer energie (calorieën) inneemt dan het lichaam verbruikt, wordt de extra energie opgeslagen in de vorm van vet. Dit overtollige vetweefsel veroorzaakt gewichtstoename en op den duur overgewicht.
Uw lichaam verbruikt elke dag een hoeveelheid energie die hoofdzakelijk afhankelijk is van twee factoren. Ten eerste is er een hoeveelheid die u verbruikt door lichaamsbeweging (actief verbruik). Ten tweede is er een verbruik dat afhankelijk is van uw ruststofwisseling (inactief verbruik). De ruststofwisseling is hoofdzakelijk afhankelijk van de hoeveelheid spierweefsel die u bezit. In de spieren vindt namelijk het grootste verbruik van energie plaats. De ruststofwisseling neemt daardoor ook het grootste deel van uw totale energiegebruik voor zijn rekening. Verder spelen leeftijd, geslacht en gewicht een rol bij de hoeveelheid energie die iemand verbruikt. Uit onderzoek is gebleken dat er ook een erfelijke factor meespeelt. Deze component neemt slechts 20% voor zijn rekening. Dit betekent dat er goed iets aan het overgewicht gedaan kan worden. In de medische sector wordt uw gewicht uitgedrukt in de BMI (Body Mass Index), ofwel QI (Quetelet Index). Deze index wordt berekend door uw gewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lengte (in m). Men spreekt van overgewicht als de BMI groter is dan 25. Is sprake van een BMI groter dan 30, dan gaat dit gepaard met gezondheidsrisico’s. Men spreekt dan van obesitas.

 

 

 
 

catch and release, matt simons - lyrics

 

 

    nieuwsbrieven volgen ?