Header image header image 2  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
Brandveiligheid

Als je op kamers gaat wonen, denk je niet meteen aan het voorkomen van brand. Toch is het belangrijk om even stil te staan bij de brandveiligheid in je kamer en directe omgeving. Met weinig geld kun je veel doen aan brandpreventie! Als je met meerdere mensen op kamers woont binnen één locatie, bijvoorbeeld een studentenhuis, moet je goede afspraken maken over vluchtwegen en het vrijhouden daarvan. Dus geen fietsen plaatsen voor de nooduitgang e.d. Koop ook rookmelders om bij brand tijdig gewaarschuwd te worden.

Een rookmelder kan bij een beginnende brand het verschil betekenen tussen leven en dood, want bij een brand vallen de meeste slachtoffers niet door het vuur, maar door het inademen van rook. Wanneer je slaapt, word je door het inademen van rook niet wakker, maar raak je heel snel in diepe bewusteloosheid. Een rookmelder kost nog geen EUR 9,00. Koop wel een goedgekeurde rookmelder, deze is herkenbaar aan de letter 'G' van Goedmerk.

Bij brand is er geen tijd om na te denken hoe je het snelst uit huis kunt komen. Zorg daarom dat je alle mogelijke vluchtwegen kent en dat ze ook bereikbaar zijn! Wanneer je op een verdieping woont, kijk dan wat voor vluchtwegen je kunt gebruiken wanneer de trap niet meer begaanbaar is. Ook kun je uitwerpladders kopen. Overigens is de verhuurder verplicht om te zorgen voor vluchtwegen! In portiekwoningen is het trappenhuis de belangrijkste uitweg bij brand. Neem bij brand nooit de lift!

Bel bij brand direct 1-1-2 en vergeet niet om eventuele huisgenoten te waarschuwen en te zorgen dat iedereen buitenkomt. Neem geen enkel risico en sluit zoveel mogelijk ramen en deuren om te voorkomen dat de brand zich snel uitbreidt. Spreek met medebewoners een 'verzamelplek' af buiten het pand. Je kunt dan snel zien of iedereen het pand veilig heeft verlaten. Neem, indien mogelijk, een voordeursleutel mee voor de brandweer, zodat er niet onnodig deuren geforceerd hoeven te worden.

Zoals gezegd is een rookmelder het belangrijkste begin van veiligheid op je kamer(s). Natuurlijk zijn er nog meer dingen waar je op moet letten om brand te voorkomen:

  • Rook niet in bed. De kans dat je met een brandende sigaret in slaap valt is groot. Roken in bed is doodsoorzaak nr.1 bij brand!
  • Gooi nooit een asbak leeg in de prullenbak voordat je zeker weet of alle peuken uit zijn.
  • Blus een vlam in de pan nooit met water! Dit is levensgevaarlijk. Sluit gas of elektra af en plaats een passend deksel op de pan. Ga nooit met een brandende (frituur)pan lopen.
  • Hang wasgoed nooit te dicht bij een kachel te drogen; het kan in brand vliegen.
  • Gebruik geen 'driewegstekkers', laat liever een paar extra stopcontacten aanleggen.
  • Laat de televisie niet op standby staan


 
Een huis huren

catch and release, matt simons - lyrics

 
 
    nieuwsbrieven volgen ?