Header image header image 2  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
Opzegtermijn

Wat is de opzegtermijn voor de verhuurder?

De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 maanden + 1 maand extra voor elk vol jaar dat de huur geduurd heeft, met een maximum van 6 maanden. Dus na 2 jaar is de opzegtermijn voor de verhuurder 5 maanden, na 3 jaar is ze 6 maanden en na 10 jaar is ze nog steeds 6 maanden. Bepalingen in een contract die afwijken van deze wettelijk voorgeschreven opzegtermijnen zijn ongeldig.
Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (wanprestatie pleegt, zoals dat officieel heet) is de procedure anders. Een voorbeeld van wanprestatie door de huurder is het niet betalen van de huur. De verhuurder kan aan de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden, omdat de huurder wanprestatie pleegt. De verhuurder hoeft dan de huurder de huur niet op te zeggen en hoeft zich niet aan de opzegtermijn te houden. Alleen als de rechter uitspreekt dat er sprake is van wanprestatie gelden de hierboven beschreven regels over huurbeëindiging door de verhuurder niet.

Dit zijn de enige geldende gevallen voor een rechter om de verhuurder in het gelijk te stellen!

  • Je gedraagt je niet als een goede huurder door bijvoorbeeld de huur niet op tijd te betalen, de woonruimte slecht onderhoudt of overlast bezorgt.
  • Je hebt de kamer voor bepaalde tijd gehuurd. De verhuurder moet wel met hele goede redenen komen om de huur te beëindigen.
  • De verhuurder heeft de kamer zelf nodig. Dit mag alleen indringende gevallen en de rechter moet uitwijzen of het belang van de verhuurder zwaarder weegt dan die van de huurder. De verhuurder moet ook zorgen voor vervangende woonruimte.
  • Wanneer je een 'redelijk aanbod' weigert dat de verhuurder aan je doet. Dit aanbod mag niets te maken hebben met de huurprijs of servicekosten.
  • Het pand waarin je woont voldoet niet aan het bestemmingsplan en de verhuurder wil het pand volgens het bestemmingsplan gaan gebruiken.


 
Een huis huren

catch and release, matt simons - lyrics

 
 
    nieuwsbrieven volgen ?