Header image header image 2  
Driftskates, DE RAGE VAN 2014 !!!! klik hier

 
 
Wanneer betaal je teveel huur
Op (bijna) alle woningen met een huur tot f 1085,- is de Huurprijzenwet Woonruimte van toepassing. Onderdeel hiervan is het Woningwaarderingsstelsel (WWS), beter bekend als het puntenstelsel. Met het WWS kun je uitrekenen wat de wettelijk toegestane maximale huur van de woning is. Als de huur daar boven ligt, kun je huurverlaging aanvragen via een procedure bij de Huurcommissie. Informatie over het WWS is verkrijgbaar bij de meeste buurthuizen en wijkopbouwcentra, en bij de Huurcommissie zelf (zie telefoonboek). Binnenkort staat het WWS op mijn webpagina. De Nederlandse Woonbond (tel. 020-5517700) heeft brochures over het WWS. Ook het Ministerie van VROM geeft brochures over het WWS uit: 070-3395050.

En dan hebben we het alleen nog maar over de kale huur, het bedrag dat je betaalt voor het "enkele gebruik van de woonruimte". Daarbovenop worden vaak servicekosten in rekening gebracht, bijvoorbeeld voor schoonmaak, tuinonderhoud en verlichting in gemeenschappelijke ruimten.
Ook de servicekosten kunnen te hoog zijn. De belangrijkste wettelijke regels over de servicekosten zijn:

  • Elk jaar moet de verhuurder een overzicht geven van de servicekosten, met een afrekening als er voorschotten betaald zijn.
  • De verhuurder mag geen winst maken op de servicekosten (dus alleen de werkelijke kosten in rekening brengen, en die moeten ook nog 'redelijk' zijn).
  • Huurders(-organisaties) hebben recht op inzage in de rekeningen/bonnen van de servicekosten
  • De huurder moet accoord zijn gegaan met de servicekostenposten (gebeurt meestal bij ondertekening van het huurcontract; bij nieuwe servicekostenposten moeten de huurders accoord gaan)
Ook voor informatie over servicekosten kun je terecht bij De Woonbond en de huurcommissie.

.Een huis huren

catch and release, matt simons - lyrics

 
 
    nieuwsbrieven volgen ?